MOMENTUM ONLINEUNDERVISNING

Et vindue til verden

motivation


MOMENTUM

undervisning


Introduktion

Alle familier, der er interesseret i at starte et undervisningsforløb, tilbydes et uforpligtende møde, hvor vi kan lære hinanden at kende, forventningsafstemme og tale om de konkrete faglige udfordringer og måden hvorpå undervisningen skal forløbe. Mødet er gratis og kan foregå hjemme hos jer eller over telefon/internet. 

Metoder

Jeg benytter Skype, webcam, skærmdeling og andre programmer alt afhængigt af situationen og faget. Er eleven faldet bagud i undervisningen, planlægger jeg et struktureret undervisningsprogram, så det forsømte effektivt bliver indhentet. Programmerne jeg benytter i undervisningen er gratis og kan nemt downloades.

Undervisningsforløbet

Forældre underrettes løbende om undervisningen og elevens faglige udvikling, enten over mail eller telefon. Undervisningsforløbet er fleksibelt, og jeg tilpasser timerne, så de målrettes elevens specifikke behov. Kommunikation mellem os om undervisningen er gratis, og I er velkomne til at kontakte mig til enhver tid. 

Eksamen og SRP

Jeg tilbyder også effektiv eksamensforberedelse og vejledning ifb. med fx SRP-opgaver for elever i udskolingen og på gymnasiet. Disse forløb varer kun nogle få uger med daglig undervisning og er meget fleksible. Det er bl.a. muligt for eleven løbende at sende mig opgaver, som jeg gratis evaluerer og giver feedback på. 

Om Momentum


priser


5 timer

LÆS MERE

10 timer

LÆS MERE

15 timer

LÆS MERE

20 timer

LÆS MERE

kontakt