Metoder


Jeg benytter Skype, webcam, skærmdeling og andre programmer alt afhængigt af situationen og faget. Er eleven faldet bagud i undervisningen, planlægger jeg et struktureret undervisningsprogram, så det forsømte effektivt bliver indhentet. Programmerne jeg benytter i undervisningen er gratis og kan nemt downloades.